Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Fibank предлага кредити за финансиране в селските райони

Fibank предлага кредити за финансиране в селските райони

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира отпускането на кредити  по инструмент „Финансиране в  селските райони“ на основата  на сключения договор с Фонда  на фондовете. Средствата по инструмента  са осигурени от Програмата  за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), чрез Европейския земеделски  фонд за развитие на селските  райони и общо са в размер  на 76.6 млн.лв.

От финансирането ще могат да се възползват земеделски производители, преработватели, както и малки и средни предприятия от всички сектори, които развиват бизнес в селските райони, като крайната дата за кандидатстване е 31 декември 2023 г. Кредитите ще обхващат както нови самостоятелни инвестиции, така и съфинансиране на проекти, подкрепени с безвъзмездни средства. Предназначени са за земеделски и неземеделски дейности в селските райони, за повишаване на конкурентоспособността на сектора и подкрепа за устойчиво развитие на земеделските стопанства. Продуктът е уникален за българския пазар и към момента се предлага единствено от Fibank.

seo blog7

Средствата по инструмента „Финансиране в селските райони“ са с атрактивни лихвени проценти – 1.95% и преференциални такси. Отпускат се в левове и евро при облекчени условия и в ускорени срокове. Първа инвестиционна банка предлага инвестиционни кредити и такива за оборотни средства, които допълват инвестицията и са свързани с нея, а срокът за погасяването е до 10 години. Кредитите за инвестиция са в размер до 2 млн. лв. Допълващото оборотно финансиране се предоставя до по-високата от следните стойности: 30% от общата инвестиция към съответния кредитополучател или 391 166 лв., при спазване на изискванията и ограниченията за държавна помощ.

Повече информация за условията и възможностите за предоставяне на кредити за финансиране в селските райони от Fibank можете да получите във всеки офис на банката, както и тук.

See also  Таткото на руските олигарси Анатолий Чубайс избяга, скоро и други

Източник: