Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

ХЕС отчита рекордно високи приходи за третото тримесечие

Дружеството очаква голямо забавяне на ръста на продажбите до края на годината заради кризата

Приходите от продажби на „Хидравлични елементи и системи“ АД (ХЕС) за третото тримесечие са рекордно високи. Те надхвърлят с почти 39% приходите от продажби за третото тримесечие на 2021 г. и с над 144% тези от същия период на 2020 г.

Това се вижда от финансовия отчет на дружеството за третото тримесечие, публикуван чрез БФБ-София.

Само за тримесечието продажбите на компанията са за 24,1 млн. лева в сравнение със 17,4 млн. лева година по-рано.

За периода януари-септември ХЕС отчита продажби за почти 73 млн. лева в сравнение с малко над 51 млн. лева година по-рано. Това представлява увеличение от почти 43% на годишна база и увеличение от над 96% спрямо същия период на 2020 г.

През деветмесечието на 2022 г. продажбите за Европейския съюз (ЕС) са близо 84% от общите продажби на дружеството. Делът на продажбите за групата на „Палфингер“ към 30.09.2022 г. е в обичаен за този период на годината размер – 67,78% от общия обем продажби на ХЕС, показват данните.

В междинния си доклад обаче дружеството предупреждава, че през третото тримесечие традиционно търсенето на хидравлични цилиндри е по-слабо и тези продажби са по-скоро изключение. Отделно предварителните данни за последното тримесечие на годината сочат, че до края на финансовата година ще има спад заради видимото забавяне на икономиката и нарастващата предпазливост на партньорите на дружеството.

От ХЕС очакват приходите само за четвъртото тримесечие да забавят ръста си до 8,6% в сравнение с последното тримесечие на 2021 г. За цялото второ полугодие прогнозата е за приблизително 23% ръст на приходите на годишна база.

See also  "Алтерко" увеличава капитала на дъщерното си "Алтерко Роботикс"

За деветмесечието разходите на дружеството достигат над 65,5 млн. лева в сравнение с почти 45,9 млн. лева година по-рано, като нарастват с 42,7% на годишна база.

През отчетното деветмесечие разходите за материали са с най-голям относителен дял в общите разходи на дружеството – 61,5%, следвани от разходите за персонал – 20,5%, и разходите за външни услуги – 10,7%.

Ръстът в стойността на относително постоянните по характер материални разходи за отчетния период на 2022 г. се дължи в най-голяма степен на над трикратното повишение на цената на електроенергията спрямо същия период на предходната година и близо трикратно увеличение на разходите за природен газ спрямо деветмесечието на 2021 г., поясняват от компанията.

Приключените инвестиционни проекти през деветмесечието на 2022 г. са с общ размер 3,955 млн. лева при 3,106 млн. лева за деветмесечието на 2021 г. и 2,569 млн. лева за същия период на 2020 г. Очакванията на дружеството са към края на годината инвестициите да достигнат общ обем от около 5 млн. лева.

Брутната печалба на ХЕС за деветмесечието на 2022 г. е 9,47 млн. лева и отчита ръст от 35,6% спрямо брутната печалба в размер на 6,98 млн. лева за същия период на предходната финансова година и повишение спрямо същия период на 2020 г. от 144,6%.

Нетната печалба за отчетния период възлиза на 8,527 млн. лева в сравнение с 6,289 млн. лева година по-рано, като нараства с 35,6%.

Свързани компании:

Източник: