Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

„Захарни заводи“ е погасило предсрочно част от главницата по облигационния си заем

Плащането е в размер на 7 млн. лева

seo blog7
Снимка: Захарни заводи АД

Снимка: Захарни заводи АД

„Захарни заводи“ АД е извършило частично предсрочно погасяване на главницата по облигационния си заем.

Плащането е за 7 млн. лева, съобщават от дружеството чрез БФБ-София.

Едновременно с плащането по главницата дружеството е платило и лихва в размер на почти 34,1 хил. лева.

Управителният съвет на дружеството реши да погаси предсрочно главницата по емисията облигации в края на септември.

гръцки преводач Добрич

Схемата предвижда и промяна в погасителния план и по-ранно окончателно изплащане на емисията, както и конвертиране на облигации в акции при желание на облигационерите. Облигационерите, които не заявят конвертиране, ще получат плащане в парични средства.

Конвертирането на облигации започва на 30 декември. Капиталът на „Захарни заводи“ ще бъде увеличен под условие от 11 112 919 лева на до 12 242 647 лева чрез издаване на нови до 1 129 728 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими акции с номинална стойност 1 един лев всяка. Тези акции ще могат да се купуват само от облигационери. Всяка облигация дава право за придобиването на шест акции.

Последната дата за сключване на сделки с конвертируеми облигации на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 21.12.2022 г. (сряда).

Свързани компании:

Източник:

See also  Акционерите на „Инфинити Капитал“ са удължили мандата на съвета на директорите с 5 години