Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

„Уебит ИН“ ще изплаща гарантирания дивидент при определена доходност на акциите

С промени в устава дружеството се подготвя за увеличение на капитала до 50 млн. лева, за да продължи да инвестира в стартъпи

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД ще изплаща гарантирания дивидент при постигането на определена доходност на акциите. Променя се и формулата за изплащане на гарантирания ликвидационен дял на притежателя на привилегированата акция клас Б.

seo blog7

Това е записано в предложение за промени в устава на компанията, което трябва да бъде одобрено от акционерите на извънредно общо събрание. Заседанието е предвидено да се проведе на 10 октомври в София, вижда се от документите, публикувани чрез БФБ-София.

Гарантиран дивидент от 20%, съгласно сега действащия устав на компанията, се изплаща на притежателя на привилегированата клас Б акция от капитала на дружеството – „Уебит Мениджмънт“ на Пламен Русев, който стои зад „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с друго свое дружество, както и зад събитията Webit. Същата акция гарантира и 20% ликвидационен дял при прекратяване на публичната компания. „Уебит Мениджмънт“ е и изпълнителен директор на публичното дружество, което пък плаща такса за управление.

Привилегированата клас А акция от капитала на дружеството също е собственост на компания на Пламен Русен – „Анхеало кънсалтънтс“ ЕООД, което е едноличен собственик на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“. Т.е. целия контрол върху дружеството е концентриран в ръцете на Русев.

Точно заради концентрацията на контрол на събитие, на което той представи компанията преди нейния борсов дебют, Русев намекна, че ще има промени, свързани с изплащането на гарантирания дивидент и таксите за управление.

Плащане на гарантиран дивидент при постигане на определена доходност

гръцки преводач Добрич

С промените в устава се предлага гарантираният дивидент за съответната финансова година да се дължи само ако доходността на обикновена акция на дружеството е най-малко в размер, равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от дружеството акции към края на съответната финансова година.

See also  „Адванс Терафонд“ постига рекордна продажна цена на земята през ноември

Доходността на една акция ще се изчислява към края на финансовата година, за която се разпределя гарантирания дивидент, и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на дружеството за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на дружеството, считано от датата на вписване на дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване на доходността, предвиждат текстовете.

При изпълнение на това условие обаче гарантираният дивидент по привилегированата клас Б акция ще се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденти по привилегированата Клас А акция и по обикновените акции. Този текст е вписан и в сега действащия устав на дружеството.

Промяна на формулата за изплащане на гарантирания ликвидационен дял

С промените в устава се предлага да се измени и формулата за изплащане на ликвидационен дял на акционерите при прекратяване на дружеството.

Предлага се да се изплаща гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% от имуществото на дружеството, което подлежи на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, увеличено с общата стойност на изплатените дивиденти по всички издадени обикновени акции за периода на съществуването на дружеството, намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени акции и броя на акциите, които имат право на ликвидационен дял. 

В сега действащия устав се предвижда изплащането на гарантиран ликвидационен дял от 20% от имуществото, което се разпределя на акционерите, намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени акции с право на ликвидационен дял.

Промени в таксата за управление и път за ново увеличение на капитала

See also  SOFIX се понижи с 0,2% в първия ден от седмицата

Предлага се да се промени и таксата за управление, която „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ плаща на „Уебит Мениджмънт“. Досега тя се изчисляваше като 2,5% от оценката на портфолиото на дружеството, а в бъдеще, ако акционерите одобрят, ще се изчислява като 2,5% от привлечения капитал на компанията.

Предлага се също така да се запише в устава възможност за увеличаване на капитала на дружеството до 50 млн. лева веднъж или на няколко пъти в срок от 5 години от обявяването на редакцията на устава в Търговския регистър.

С увеличението на капитала „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ще набере средства за нови вложения в стартиращи компании – финалистите в предстоящия нов сезон на Founders Games. Дружеството посочва, че вече са подбрани 100 компании в рамките на първия кръг на състезанието за стартъпи, част от форума Webit, които ще преминат към втори кръг. Финалистите, в които публичната компания ще инвестира, ще станат ясни догодина, по време на форума Webit, както стана и тази година.

Набраните средства от IPO-то преди няколко месеца вече бяха вложени в пет стартиращи компании и дружеството има нужда от нов капитал, за да направи следващите инвестиции. При размер на инвестицията във всяка компания между 500 хил. и 1,5 млн. долара посочените в проектоустава 50 млн. лева биха стигнали за инвестиции в 20-50 стартъпа.

Свързани компании:

Източник: