Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

„Уебит ИН“ ще изплаща гарантирания дивидент при определена доходност на акциите

С промени в устава дружеството се подготвя за увеличение на капитала до 50 млн. лева, за да продължи да инвестира в стартъпи

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД ще изплаща гарантирания дивидент при постигането на определена доходност на акциите. Променя се и формулата за изплащане на гарантирания ликвидационен дял на притежателя на привилегированата акция клас Б.

seo blog7

Това е записано в предложение за промени в устава на компанията, което трябва да бъде одобрено от акционерите на извънредно общо събрание. Заседанието е предвидено да се проведе на 10 октомври в София, вижда се от документите, публикувани чрез БФБ-София.

Гарантиран дивидент от 20%, съгласно сега действащия устав на компанията, се изплаща на притежателя на привилегированата клас Б акция от капитала на дружеството – „Уебит Мениджмънт“ на Пламен Русев, който стои зад „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с друго свое дружество, както и зад събитията Webit. Същата акция гарантира и 20% ликвидационен дял при прекратяване на публичната компания. „Уебит Мениджмънт“ е и изпълнителен директор на публичното дружество, което пък плаща такса за управление.

Привилегированата клас А акция от капитала на дружеството също е собственост на компания на Пламен Русен – „Анхеало кънсалтънтс“ ЕООД, което е едноличен собственик на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“. Т.е. целия контрол върху дружеството е концентриран в ръцете на Русев.

Точно заради концентрацията на контрол на събитие, на което той представи компанията преди нейния борсов дебют, Русев намекна, че ще има промени, свързани с изплащането на гарантирания дивидент и таксите за управление.

Плащане на гарантиран дивидент при постигане на определена доходност

гръцки преводач Добрич

С промените в устава се предлага гарантираният дивидент за съответната финансова година да се дължи само ако доходността на обикновена акция на дружеството е най-малко в размер, равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от дружеството акции към края на съответната финансова година.

See also  Без дивидент от банката на "Доверие ОХ" в Молдова през 2022 г.

Доходността на една акция ще се изчислява към края на финансовата година, за която се разпределя гарантирания дивидент, и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на дружеството за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на дружеството, считано от датата на вписване на дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване на доходността, предвиждат текстовете.

При изпълнение на това условие обаче гарантираният дивидент по привилегированата клас Б акция ще се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденти по привилегированата Клас А акция и по обикновените акции. Този текст е вписан и в сега действащия устав на дружеството.

Промяна на формулата за изплащане на гарантирания ликвидационен дял

С промените в устава се предлага да се измени и формулата за изплащане на ликвидационен дял на акционерите при прекратяване на дружеството.

Предлага се да се изплаща гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% от имуществото на дружеството, което подлежи на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, увеличено с общата стойност на изплатените дивиденти по всички издадени обикновени акции за периода на съществуването на дружеството, намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени акции и броя на акциите, които имат право на ликвидационен дял. 

В сега действащия устав се предвижда изплащането на гарантиран ликвидационен дял от 20% от имуществото, което се разпределя на акционерите, намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени акции с право на ликвидационен дял.

Промени в таксата за управление и път за ново увеличение на капитала

See also  SOFIX се върна към ръста

Предлага се да се промени и таксата за управление, която „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ плаща на „Уебит Мениджмънт“. Досега тя се изчисляваше като 2,5% от оценката на портфолиото на дружеството, а в бъдеще, ако акционерите одобрят, ще се изчислява като 2,5% от привлечения капитал на компанията.

Предлага се също така да се запише в устава възможност за увеличаване на капитала на дружеството до 50 млн. лева веднъж или на няколко пъти в срок от 5 години от обявяването на редакцията на устава в Търговския регистър.

С увеличението на капитала „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ще набере средства за нови вложения в стартиращи компании – финалистите в предстоящия нов сезон на Founders Games. Дружеството посочва, че вече са подбрани 100 компании в рамките на първия кръг на състезанието за стартъпи, част от форума Webit, които ще преминат към втори кръг. Финалистите, в които публичната компания ще инвестира, ще станат ясни догодина, по време на форума Webit, както стана и тази година.

Набраните средства от IPO-то преди няколко месеца вече бяха вложени в пет стартиращи компании и дружеството има нужда от нов капитал, за да направи следващите инвестиции. При размер на инвестицията във всяка компания между 500 хил. и 1,5 млн. долара посочените в проектоустава 50 млн. лева биха стигнали за инвестиции в 20-50 стартъпа.

Свързани компании:

Източник: