Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

“Монбат” продава активи в Австрия за над 32 млн. лв.

"Монбат" продава активи в Австрия за над 32 млн. лв.

Сделката с австрийските активи води началото си от покупката на “Окта Лайт” през 2010 г. Снимка: octa-light.com

seo blog7

Съветът на директорите на „Монбат“ АД свиква общо събрание на акционерите, за да поиска разрешение да продаде активите си в Австрия.

Събранието е свикано за 21 април 2022 г. в София, а австрийските активи са дъщерното дружество Monbat Immobilien GmbH, респективно активите, заведени в баланса му, представляващи терен и сгради в Шварценау, Австрия.

Балансовата стойност на тези активи е 32,1 млн. лв. и овластяването ще е те да бъдат продадени поне за толкова.

Придобиването на активи в Австрия има дълга история и е свързано и с „Окта Лайт“ АД в гр. Годеч.

В резултат на трансакционен механизъм, реализиран в периода 2017 – 2019 г., Монбат придоби 100% от капитала на базираната в Австрия компания Aurora Immobilien GmbH, впоследствие пререгистрирана като Monbat Immobilien GmbH. Активите на Monbat Immobilien са недвижими имоти – терени, сгради и обекти в Шварценау, Австрия.

Придобиването на Monbat Immobilen е в резултат на замяна на инвестицията на “Монбат” в „Окта лайт“. 
„Монбат“ придоби дял от капитала на „Окта Лайт“ през 2010 г., като намерението бе да бъде подкрепен инвестиционен проект за създаването на първия в Европа завод за мощни светодиоди. Към този момент инвестицията изглежда обоснована с отчитане на прогнозираните продажби и възвръщаемост след очакваната няколко години по-късно забрана за употреба на лампи с нажежаема волфрамова жичка и енергоспестяващи лампи.

гръцки преводач Добрич

Огромната конкуренция в производството на светодиоди по-късно обаче увеличи неимоверно сумата на инвестициите, които „Окта лайт“ следваше да направи, за да достигне планираната ефективност и капацитет. „Монбат“ не бе в състояние да отдели такива ресурси поради приоритетите за финансиране на основния си бизнес.

See also  Мажоритарят в "ЧЕЗ Разпределение" предлага 300,29 лв. на акция на малките акционери

В периода 2017-2019 г. бяха предприети опити за продажба на инвестицията в „Окта лайт“, които обаче не дадоха задоволителен резултат. Без необходимите инвестиции се очертаваше перспектива за необходимост от дългосрочно субсидиране на дейността на „Окта Лайт“. Междувременно бе заявен интерес от потенциален инвеститор в „Окта лайт“, чието предложение бе за замяна на инвестицията на „Монбат“ в „Окта лайт“ срещу дялове на дружество, притежаващо недвижими имоти, сгради и съоръжения в Шварценау, Австрия на съпоставима стойност.

Тази замяна бе оценена от ръководството на „Монбат“ като предпочитаната алтернатива в сравнение с перспективата за продължаващо увеличаващо се субсидиране на дейността на „Окта лайт“. Почти незабавно след придобиването на имотите в Шварценау са предприети опити за намиране на купувач. Намерението бе средствата от продажбата на инвестицията да бъдат използвани за финансиране на оборотния капитал на „Монбат“, респективно за финансиране на инвестиции в основния бизнес, което да доведе до генериране на добавена стойност.

Възможните опции за продажбата бяха две – продажба на дяловете на Monbat Immobilien GmbH или продажба на притежаваните от дружеството активи. Междувременно в специализирани информационни източници се появиха индикации за интерес към такива имоти от потенциални купувачи от Китай, Русия и Близкия изток.

За намирането на купувач в началото на 2021 г. е сключен договор с брокерска компания за недвижими имоти, базирана в Обединеното кралство.  Брокерът е съобщил за интерес към активите на Monbat Immobilien, но поради ограниченията за пътуване и оглед по време на пандемията от Covid-19 не се стига до сделка. Впоследствие потенциалните клиенти не са потвърдили интереса си.

Поради тази причина в края на 2021 г. са използвани услугите на базирана в Австрия специализирана компания за недвижими имоти. В резултат са получени оферти, във връзка с които оперативното ръководство следва да получи упълномощаване за водене на преговори.

See also  Акционерите на "Сирма Груп Холдинг" ще гласуват междинния дивидент в началото на януари

От дружеството смятат, че продажбата на имота в Шварценау e целесъобразна, тъй като поради войната в Украйна има несигурност около бъдещата стойност на подобни активи. При успешно финализиране на продажбата „Монбат“  ще получи допълнителна ликвидност, която, инвестирана в основния бизнес, ще доведе до последващо генериране на добавена стойност.

Акциите на „Монбат“ поскъпват с 22% в последните 12 месеца до 5,6 лв. за брой и 218 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,1794 лв.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.

Източник: