Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Конвертирането на облигациите на „Захарни заводи“ в акции започва на 30 декември

Крайният срок за конвертирането е 20 януари 2023 г.

seo blog7
Снимка: Захарни заводи АД

Снимка: Захарни заводи АД

На 30 декември започва конвертирането на облигации на „Захарни заводи“ АД в акции, съобщават от компанията чрез Бюлетин Investor.

Крайният срок за конвертиране е 20 януари 2023 г.

Дружеството обяви в края на октомври, че притежателите на облигации ще могат да ги конвертират в акции като част от процедура по увеличение на капитала под условие.

Капиталът на „Захарни заводи“ ще бъде увеличен под условие от 11 112 919 лева на до 12 242 647 лева чрез издаване на нови до 1 129 728 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими акции с номинална стойност 1 един лев всяка.

гръцки преводач Добрич

Тези акции ще могат да се придобиват само от облигационери на компанията.

Една облигация с номинал 100 лева дава право за придобиване на 6 от новите акции.

Конверсионната цена е 6,045 лева.

Упълномощен инвестиционен посредник, който ще обслужи увеличението на капитала, е ИП МК Брокерс АД.

Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като конвертират притежаваните от тях облигации, имат лицата, придобили облигации най-късно седем дни след датата на оповестяване на съобщението за увеличение на капитала в Търговския регистър, т.е. облигационери към 26.12.2022 г., уточняват от БФБ-София.

Последната дата за сключване на сделки с конвертируеми облигации на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 21.12.2022 г. (сряда).

„Захарни заводи“ приключи деветмесечието със силен ръст на приходите и печалбата. Продажбите за деветмесечието се увеличават с 67,42% на годишна база до 164,864 млн. лева от 98,469 млн. лева за деветмесечието на 2021 г. Разходите нарастват до 139,769 млн. лева за деветмесечието в сравнение с 95,682 млн. лева за деветмесечието на 2021 г., или с 46% на годишна база. Печалбата към края на септември е за 27,464 млн. лева при 4,551 млн. лева за деветмесечието на 2021 г. Увеличението на годишна база достига шест пъти.

See also  Акционерите на "Сирма Груп Холдинг" ще гласуват междинния дивидент в началото на януари

В последната година акциите на компанията поевтиняват с над 12%, а пазарната капитализация е повече от 37,1 млн. лева.

Свързани компании:

Източник: