Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Приходите на БФБ-София забавят ръста си през второто тримесечие спрямо първото

По-голямата част от печалбата на оператора за полугодието е формирана в периода януари-март

Ръстът на приходите на Българската фондова борса (БФБ) се забавя през второто тримесечие в сравнение с първото, а заради увеличението на разходите печалбата се свива с почти 30% за периода април-юни спрямо януари-март. Това се вижда от отчета на оператора, публикуван на сайта x3news.com.

seo blog7

Към края на юни на годишна база дружеството отчита ръст на приходите и печалбата. Увеличението на приходите обаче продължава да се определя от таксите за търговия с електрическа енергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), която е част от БФБ.

Пазарната капитализация на компаниите на борсата също се увеличава към края на юни – и на годишна база, и в сравнение с края на първото тримесечие, до малко над 31 млрд. лева, след като са допуснати до търговия още 20 емисии (акции, облигации, права, борсово търгувани продукти) – колкото и за първата половина на 2020 г.

Финансово представяне

Общите приходи на БФБ-София към края на юни възлизат на малко над 9 млн. лева спрямо 7,6 млн. лева година по-рано, или с 18,5% повече на годишна база. Само за тримесечието обаче са реализирани приходи за малко под 4,3 млн. лева спрямо 4,7 млн. лева за първото тримесечие, т.е. се отчита намаление от 8,7%.

Годишното увеличение се дължи главно на консолидацията на приходите на БНЕБ, отразени в Такса за търговия с електрическа енергия (ръст от 961 хил. лева). По отношение приходите на дружеството майка таксите за регистрация на дружества и за информационно обслужване се увеличават съответно до 527 хил. лева и 460 хил. лева, а комисионите за сделки на борсата нарастват с 254 хил. лева, или със 73% на годишна база.

See also  Акциите на „Градус“ АД поскъпнаха с 14%

Към края на юни разходите на БФБ достигат 4,97 млн. лева, което е с 38,4% повече спрямо разходите към края на юни 2021 г. (3,6 млн. лева). Само за тримесечието разходите са за малко над 2,6 млн. лева при 2,3 млн. лева към края на март, или с 11,85% повече.

гръцки преводач Добрич
  1. Сравни Българска фондова борса АД /БФБ/ с
  2. и/или с компания

(максимум 3 избрани)

По основните разходни пера ръстът за отчетния период достига 26,6% на годишна база, като се определя от увеличението на разходите за външни услуги (33%) заради ръста на абонаментните и лицензионни такси за използване на различните информационни системи, разходите за персонал (13%), амортизации (11%).

В края на полугодието БФБ отчита нетна печалба в размер на малко над 3,6 млн. лева спрямо 3,578 млн. лева година по-рано, или с 0,7% повече на годишна база. По-голямата част от нея обаче се формира през първото тримесечие. За второто тримесечие печалбата намалява с 29,7% спрямо първото.

Търговията на БФБ през първото полугодие

Оборотът на пазарите, организирани от БФБ, през първо шестмесечие на 2022 г. е почти 514,4 млн. лева при 243,2 млн. лева година по-рано, или над два пъти повече. Ръст от 90% се наблюдава на основен пазар, както и 337% на пазара за растеж beam. За разглеждания период 70% увеличение на оборота има и на Алтернативен пазар. Най-нисък е оборотът през януари: 37 млн. лева, а най-висок – през март: 172 млн. лева.

Броят сделки на пазарите, организирани от БФБ, през първо шестмесечие на 2022 г. е 58 275 в сравнение с 36 621 година по-рано, или с 60% повече. Това се дължи основно на ръст в броя сделки на основен пазар с 31%, с основен принос на сегментите за акции Standard и Premium, както и на пазар beam с 660%. Броят сделки е най-висок през март – 15 276, и най-нисък през април – 6629 сделки.

See also  SOFIX с 1,19% седмичен спад до 627,55 пункта

Двете дружества с най-висок оборот за първото полугодие са „ЕРМ Запад“ АД и „Електрохолд продажби“ – заради търговите предложения, със съответно 62,5 млн. лева и 40,24 млн. лева. Следват „Еврохолд България“ с 27,6 млн. лева, „НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“ с 27,16 млн. лева, „Агрия Груп Холдинг“ с 19,74 млн. лева. В топ 10 по оборот попадат още „Синтетика“, „Чайкафарма“, „Доверие Обединен Холдинг“, „Софарма“ и „ТЕЦ-Бобов дол“.

През първо шестмесечие на 2022 г. лидер по оборот е секторът „Финансови и застрахователни дейности“ със 167,3 млн. лева и над 57,1 изтъргувани лота, както и 28 358 сделки. Следва „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с оборот от 111,9 млн. лева и „Преработваща промишленост“ с 38,2 млн. лева.

Що се отнася до индексите, за първото полугодие BGREIT нараства с 12,17%, BGBX40 – с 0,26%, а BGTR30 – със 7,84% в сравнение с първата половина на 2021 г. За отчетния период SOFIX се понижава с 3,4%.

В последнага година акциите на БФБ-София поскъпват с 22%.

Свързани компании:

Източник: