Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, шоу, спорт, технологии и здравни вести.

Пътуванията ни в чужбина с лек ръст, а на чужденци у нас с 37% повече

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември са 579.2 хил., или с 4.2% над регистрираните през септември 2020 година, по данни на НСИ.

Посещенията на чужденци в България са 772.6 хил. или с 37.1% повече в сравнение със септември 2020 година, като транзитните преминавания са 45.5% (351.6 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

От общия брой чужденци, посетили България през септември 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 50.8%, или 392.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 30.0%, Германия – 24.3%, и Полша – 9.8%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 315.8 хил., или 40.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 169.3 хил., или 53.6% от посещенията от тази група.

Относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели – 53.0%, с цел почивка и екскурзия – 36.3%, и със служебна цел – 10.7%.

През септември 50.9% от анкетираните управители на места за настаняване са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 51.3% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 37.5% – на нощувката.

По отношение на наетия персонал 24.5% от ръководителите са предприели като мярка „освобождаване/съкращаване“, 18.3% – „платен отпуск“, а 8.3% – „неплатен отпуск“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 6.0% от мениджърите, 2.9% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 2.4% – „дистанционна форма на работа“. Същевременно 9.4% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

See also  Рекордно ниско ниво на безработицата - 4.7% през октомври

Намаление в приходите от дейността си през септември спрямо предходния месец са отчели 51.6% от анкетираните управители, докато при 42.0% няма промяна.

През следващия един месец 41.5% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 39.5% – че ще успеят „До 100%“, а 18.9% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.
 
По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 40.3% от ръководителите смятат да продължат да работят, 35.7% – да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 21.8% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.8% прогнозират да я прекратят.

Източник:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *