Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

“Алтерко” увеличава приходите, но печалбата се свива през първото тримесечие

"Алтерко" увеличава приходите, но печалбата се свива през първото тримесечие

Снимка: Pixabay

seo blog7

„Алтерко“ успява да увеличи приходите през първото тримесечие на годината, но заради ръста на разходите печалбата на дружеството за периода отбелязва малък спад. Това се вижда от консолидирания отчет на компанията, публикуван чрез Българската фондова борса-София (БФБ).

Производителят на IoT устройства отчита общи приходи в размер на почти 17,6 млн. лева към края на март в сравнение с 15,373 млн. лева към края на март 2021 г., което е с почти 15% повече на годишна база.

Приходите на дружеството от продажби на стоки и продукция нарастват с 24,5% за периода, докато приходите от услуги и наеми намаляват с над 98% в резултат на продажбата на телеком бизнеса на групата през третото тримесечие на 2021 г.

Към края на отчетния период общите разходи за дейността на „Алтерко“ се увеличават с малко над 82% спрямо първото тримесечие на 2021 г. Увеличението се дължи в най-голяма степен на нарастване на разходите за заплати и осигуровки с 86,1% и разходите за външни услуги с над 206%.

Най-голям дял в отчетените разходи за периода заемат разходите за заплати и осигуровки – 59% от всички разходи на компанията. Следват разходите за външни услуги с малко под 18% и разходите за маркетинг и продажби с малко над 14%.

„Алтерко“ отчита нетна печалба в размер на малко над 3,9 млн. лева към края на март при малко над 4 млн. лева година по-рано, което представлява спад от малко над 3%.

гръцки преводач Добрич

В последната година акциите на компанията поскъпват с почти 14%, а пазарната оценка достига 324 млн. лева.

See also  Сделки с акции на две дружества формираха почти 50% от оборота на БФБ

Дружеството планира да изплати на акционерите по 0,1 лева брутен дивидент на акция, общо 1,8 млн. лева от печалбата за миналата година. Дивидентът ще бъде одобрен на предстоящото общо събрание на акционерите.

До края на годината компанията ще изкупи обратно и до 80 хил. собствени акции по цени в диапазона 15-30 лева. 

Източник: