Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Спад на продажбите на зърно и промяна в отчитането на субсидии притискат печалбата на “Градус”

През второто тримесечие дружеството увеличава приходите в сравнение с първото, но разходите растат с по-бърз темп, сочат изчисления

seo blog7
Снимка: Градус АД

Снимка: Градус АД

Спад в продажбите на зърно намалява общите продажби за полугодието на производителя на пилешко месо „Градус“. Печалбата на компанията също се понижава, като влияние върху нея оказва не само спадът на продажбите, но и промяната в подхода на признаване на приходите от финансирания за хуманно отношение към птиците – равномерно през цялата година, а не наведнъж, при фактическото им получаване.

Това се вижда от консолидирания отчет на дружеството, публикуван на сайта x3news.com.

През второто тримесечие дружеството успява да увеличи приходите си спрямо първото, но разходите растат с по-бърз темп за периода, т.е. по-голямата част от печалбата се формира от дейността в периода януари-март, показват още изчисленията на базата на данните, посочени в отчета.

гръцки преводач Добрич

Като цяло за полугодието обаче компанията е овладяла разходите и те отчитат спад от едва 1% на годишна база благодарение на намалени разходи за външни услуги и на балансовата стойност на продадените стоки заради понижението при продажбите на зърно.

Финансово представяне

Приходите от продажби на компанията достигат почти 78 млн. лева за полугодието в сравнение с над 82,6 млн. лева година по-рано, като намаляват с 5,6%. Спадът се дължи на понижението на приходите от продажби на стоки (зърно) с 98% до само 403 хил. лева към края на юни от 16,598 млн. лева по същото време на миналата година. Приходите от продажба на готова продукция на компанията към края на юни възлизат на 75,877 млн. лева в сравнение с 64,415 млн. лева към края на юни 2021 г., или нарастват с 18%.

За периода април-юни приходите от продажби на „Градус“ възлизат на 42,441 млн. лева, като нарастват с 21% спрямо продажбите през първото тримесечие (35,552 млн. лева).

See also  Акционерите на „Софарма Трейдинг“ остават без дивидент за втора поредна година

Най-голям дял от приходите на дружеството имат постъпленията от продажба на месо и месни продукти – 55% от всички. За първото полугодие те са за 41,737 млн. лева и се увеличават с 22% на годишна база. Приходите от разплодни яйца са 44% от общите приходи на дружеството и нарастват за отчетния период с 13% на годишна база до 33,725 млн. лева.

Общите приходи на компанията за полугодието са за 86,2 млн. лева при 93,1 млн. лева година по-рано и намаляват със 7,41%. Само за второто тримесечие общите приходи са за 46,572 млн. лева и се увеличават със 17,6% спрямо първото тримесечие, когато са реализирани приходи на стойност 39,6 млн. лева.

Общите разходи на „Градус“ за полугодието са за малко над 76,6 млн. лева спрямо 77,3 млн. лева година по-рано, като намаляват на годишна база с малко над процент. Понижението идва от спада на разходите за външни услуги с 13% до 3,7 млн. лева от 4,3 млн. лева и спада с 98% на балансовата стойност на продадените стоки до 312 хил. лева от 12,7 млн. лева.

По останалите разходни пера има увеличение – с 37% на разходите за суровини и материали до 57,3 млн. лева от 41,9 млн. лева, с 11% за персонала до 15,7 млн. лева от 14,1 млн. лева, с 3% за амортизации до 3,9 млн. лева от 3,8 млн. лева.

За периода април-юни разходите на компанията са за 44,55 млн. лева в сравнение с 32,1 млн. лева за периода януари-март, като се увеличават с почти 39% – с 18 пр.п. повече от темпа на ръст на приходите за тримесечието.

See also  "Елана Агрокредит" издава втора емисия облигации за 5 млн. евро

Към края на юни дружеството отчита печалба след облагане с данъци в размер на малко над 8,8 млн. лева спрямо 13,6 млн. лева към края на юни 2021 г., или с 35% по-малко на годишна база.

В последната година акциите на „Градус“ поевтиняват с 1,37%, а пазарната капитализация достига 350,8 млн. лева.

Свързани компании:

Източник: