Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

„Захарни заводи“ приключва деветмесечието с шесторно увеличение на печалбата

Приходите на дружеството изпреварват ръста на разходите, през третото тримесечие натискът на суровинните разходи отслабва

seo blog7
Снимка: Захарни заводи АД

Снимка: Захарни заводи АД

Продажбите на „Захарни заводи“ АД се увеличават силно през третото тримесечие. Темповете на ръст на продажбите и приходите изпреварват увеличението на разходите на дружеството – още повече, че натискът на суровинните разходи намалява за периода юли-септември.

Това се вижда от консолидирания финансов отчет на дружеството към края на септември, публикуван чрез БФБ-София.

Продажбите за деветмесечието се увеличават с 67,42% на годишна база до 164,864 млн. лева от 98,469 млн. лева за деветмесечието на 2021 г.

Само за периода юли-септември продажбите са за 73,629 млн. лева в сравнение с 51,116 млн. лева за април-юни и 39,651 млн. лева за юли-септември 2021 г. Ръстът достига 44% спрямо предходното тримесечие и 85,69% на годишна база.

гръцки преводач Добрич

Увеличението се определя изцяло от продажбите на продукция, които достигат 143,463 млн. лева към края на септември в сравнение със 72,327 млн. лева към края на септември 2021 г., или се увеличават с 98,35%. Продажбите на стоки намаляват с 19,39% на годишна база до 18,781 млн. лева в сравнение с 23,299 млн. лева година по-рано.

Общите приходи на „Захарни заводи“ към края на септември достигат 167,233 млн. лева в сравнение със 100,233 млн. лева година по-рано. За третото тримесечие са реализирани 74,792 млн. лева от тях при 51,38 млн. лева в предходното второ тримесечие.

Общите разходи на „Захарни заводи“ нарастват до 139,769 млн. лева за деветмесечието в сравнение с 95,682 млн. лева за деветмесечието на 2021 г., или с 46% на годишна база. За тримесечието разходите достигат 56,505 млн. лева спрямо 44,188 млн. лева за второто тримесечие и 39,076 млн. лева за първото тримесечие.

See also  SOFIX започна седмицата със спад и пак се приближава до границата от 620 пункта

Разходите за материали са с най-голям дял от общите разходи на компанията, като достигат 117,851 за деветмесечието. В сравнение с деветмесечието на 2021 г., когато разходите за материали са за 53,693 млн. лева, ръстът им е повече от два пъти.

На годишна база най-силно нарастват разходите за основни материали и суровини, вижда се от междинния доклад на дружеството – със 128,95% до 105,026 млн. лева. Разходите за горива се увеличават с 88,93% до 9,32 млн. лева, а за вода – със 76,19% до 148 хил. лева.

Разходите за материали за третото тримесечие обаче падат в сравнение с второто до 43,051 млн. лева от 59,387 млн. лева, или с 27,5%.

Разходите за персонал нарастват като цяло за деветмесечието на годишна база, но за отделните тримесечия на 2021 г. се колебаят над 4 млн. лева. Пикът им е през второто тримесечие – 4,87 млн. лева. През третото са за 4,5 млн. лева.

„Захарни заводи“ приключва деветмесечието с 27,464 млн. лева нетна печалба в сравнение с 4,551 млн. лева за деветмесечието на 2021 г. Увеличението на годишна база достига шест пъти.

В последната година акциите на компанията поевтиняват с малко под 9%, а пазарната капитализация достига малко над 51,1 млн. лева.

Дружеството наскоро обяви, че капиталът му ще бъде увеличен под условие от 11 112 919 лева на до 12 242 647 лева чрез издаване на нови до 1 129 728 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими акции с номинална стойност 1 един лев всяка. Акциите ще могат да се придобият от облигационери на дружеството.

Облигационерите одобриха предсрочното погасяване на 7 млн. лева по главницата на облигационния заем на компанията и скъсяването на падежа на емисията с две години. Новият срок изтича в края на януари 2023 г. вместо края на януари 2025 г.

See also  SOFIX с 0,11% спад в първия ден на седмицата

Свързани компании:

Източник: