Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

„Веолия“ и СО – успешно публично-частно партньорство с ясни ползи за столичани

Вече дванайсет години „Софийска вода“ и нейният мажоритарен акционер „Веолия“ успешно управляват ВиК инфраструктурата на град София в съвместно дружество със Столичната община.

През целия този период на плодотворно сътрудничество бяха направени редица подобрения. Инвестициите по поддръжка и рехабилитация на ВиК инфраструктурата на града до края на 2021 г. надхвърлиха 512 милиона лева, включително изграждането на повече от 530 км тръбопроводи.

seo blog7

Поставяме потребителите в центъра на нашите дейности и това ни позволи да подобрим доверието и удовлетвореността им през годините (нивото на клиентска удовлетвореност достигна 90% през 2021 г.). „Софийска вода“ бе първото ВиК дружество в България, което създаде център за услуги на разположение на своите клиенти 24 часа, 7 дни в седмицата. Дигитализацията на нашите услуги значително се ускори и улесни контактите с потребителите. Миналата година създадохме нов уебсайт и мобилно приложение, които предоставят ценна информация, като значително опростяват начина на комуникация и обслужване на клиентите.

Управлението на водните ресурси също е  постоянно във фокуса на това партньорство. В сравнение с 2010 г., съхранените водни ресурси през 2021 г. са 78 милиона м3, благодарение на нашите ефективни планове за действие. Така през годините се достигна забележително увеличение от 20% на ефективността на водопроводната мрежа, с което „Софийска вода“ се нареди сред най-успешните ВиК оператори в България. С 60% ефективност на мрежата „Софийска вода“ е далеч над нивото за страната от 40% и вече изпреварва дългосрочната цел от 51%, която трябва да бъде достигната от ВиК сектора към 2026 г. Още по-впечатляващ е размерът на произвежданата зелена енергия към днешна дата в пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово. Станцията е не само енергийно независима от 2015 г., но и с произвежданата зелена енергия днес покрива повече от 85% от цялото енергийно потребление на дружеството. Този факт определено повишава устойчивостта на „Софийска вода“ в настоящите условия на енергийния пазар.

See also  НСИ: 1593 лв. е средната работна заплата за първото тримесечие

Така например, съвсем наскоро, въпреки растящите цени в резултат на няколко световни  кризи, „Софийска вода“ бе единственият оператор, който не предложи увеличение на цените на ВиК услугите за 2022 г., докато заявеното от други ВиК оператори увеличение беше средно  40%. През 2022 г. „Софийска вода“ е и с най-ниската цена на ВиК услугите сред големите и средните ВиК оператори.

Столичани пият една от най-чистите води в Европа, като всички наши усилия  дори изведоха София до 2ро място в Европа и 6то в света в изданието за 2021 г.  на Индекса за оптимизация на водата на сп. „Икономист“, изпреварвайки градове като Лондон, Париж и Мадрид.  Нещо повече, Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води е не само водещ проект за Столичната община, но и се използва от Европейската комисия като пример и еталон за енергийна неутралност.

„Софийска вода“ и „Веолия“ показват своята устойчивост, като предоставят услуги от първостепенно значение за живота на хората без прекъсване дори по време на пиковите моменти на Ковид пандемията или други извънредни ситуации. Силната страна на нашата устойчивост се доказа и при съвместните ни действия със Столичната община и държавните институции за преодоляване на водната криза в Перник през 2020 г.

гръцки преводач Добрич

В пълно съответствие със Закона за концесиите, за „Веолия“ е съвсем естествено да предложи удължаване на това успешно партньорство за период от още 8 години, в течение на който възнамеряваме да продължим нашите проекти за подобрения на ВиК мрежата, като в същото време предоставяме на гражданите на София и бизнеса висококачествени и надеждни услуги на достъпна цена.

See also  Финансист с прогноза: Цените ще спрат да растат

Това ще бъде гарантирано с мащабен план за инвестиции в размер на 634 милиона лв. до 2034 г., който не само ще обезпечи ресурси за поддръжка и надграждане на ВиК инфраструктурата, но в допълнение  ще осигури и разширяване на канализационната инфраструктура. В периода от 2010 г. до 2034 г. инвестициите ще достигнат 1,15 млрд. лв., като от 2022 г. ще бъдат средно по 53 млн. лв. годишно.

Опазването на водните ресурси, основна задача за осигуряването на  надеждно водоснабдяване, ще бъде съчетано с  действията ни по опазване и обогатяване на биоразнообразието на нашите обекти, както и с усилията ни за намаляване на въглеродния отпечатък  на дейностите ни (75 хил. тона вредни емисии се спестяват годишно в Кубратово) с цел по-нататъшно подобрение на екологичните резултати. Що се отнася до управлението на енергийните ресурси, нашият план е да постигнем 100 % енергийна неутралност до 2025 г., което би било изключително постижение не само за България, но  и за глобалния пазар на ВиК услуги.

Вдъхновени от Целта на „Веолия“ и стимулирани от постиженията на нашите служители в експлоатационните дейности и в иновациите, нашето желание е плодотворното ни партньорство да осигури на Столичната община и нейните граждани достъпна, надеждна и щадяща природата услуга, чрез най-добрата и ефективна ВиК мрежа в България – еталон за  други градове по света.
 

Източник: