Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Ръстът на приходите на БНЕБ се забавя до 14% в края на 2021 г.

Ръстът на приходите на БНЕБ се забавя до 14% в края на 2021 г.

Снимка: Investor.bg

seo blog7

Ръстът на приходите от услуги на „Българска независима енергийна борса” ЕАД (БНЕБ) се забавя до 14% на годишна база през последната четвърт на 2021 г., спрямо 28% за деветмесечето на миналата година, показват изчисления на Investor.bg на база данни от отчета на собственика „Българска фондова борса“ АД (БФБ).

Изчисленията са направени, като от консолидираните приходи от услуги на БФБ се извадят неконсолидираните, което дава приходите от услуги, тоест от такси за търговия с електроенергия на БНЕБ.

Консолидираните продажби на услуги на БФБ за последната четвърт на 2021 г. са за 4,58 млн. лв., а неконсолидираните на БФБ са за 1,03 млн. лв., следователно 3,547 млн. лв. са на БНЕБ. Последните са с 14% над тези за същия период на 2020 г. Това е доста по-бавен темп на ръст от 28% за деветмесечието на 2021 г., когато те възлизат на 9,61 млн. лв.

Средната стойност на приходите от услуги на БНЕБ за първите три тримесечия на 2021 г. е 3,2 млн. лв., като през четвъртото е само с 11% повече, а традиционно четвъртото е най-силно, особено при рекордните цени на електроенергията на свободния пазар в края на 2021 г.

Дали забавянето в темпа на ръст на приходите от продажби на БНЕБ е случайност, ще се види в следващия отчет. В края на 2021 г. ЕСО (Електроенергийният системен оператор) предложи балансирането на цената на електроенергията да е с директни договори към ЕСО и това може да е намалило търговията на БНЕБ, ако е било прието. Темата не е коментирана в междинния доклад за дейността на БФБ.

гръцки преводач Добрич

Консолидираните приходи от продажби на услуги на БФБ за цялата 2021 г. са 16 млн. лв., като се увеличават с 28%. Само за последната четвърт на 2021 г. те са 4,58 млн. лв., или ръст с 23%. Най-силно растат неконсолидираните приходи на БФБ със 70% до 1,03 млн. лв. за деветмесечието.

See also  Фондът „ИмВенчър II КДА“ е вложил 100 хил. евро във финтех компания

Консолидираната печалба на БФБ за 2021 г. е 6,8 млн. лв. при ръст с 56% на годишна база. Тя е формирана изцяло от БНЕБ, докато собствената дейност на „Българска фондова борса“ е на загуба. Поради приходи от дивиденти за 10,4 млн. лв. през 2021 г. (с източник БНЕБ), БФБ има индивидуална печалба от 9,7 млн. лв., тоест около 700 хил. лв. загуба от собствена дейност.

Продажби на услуги на БНЕБ (изчислени на база консолидирани минус неконсолидирани на БФБ) в хил. лв.
  2021 2020 Изменение
януари-декември 13 157 10 613 24%
деветмесечие  9 610 7 500 28%
октомври-декември 3 547 3 113 14%

Дори и по-слабият ръст на продажбите на БНЕБ в края на 2021 г. (с 14%) не пречи консолидираната печалба през последната четвърт на 2021 г. да е 1,27 млн. лв. при повишение с 92% на годишна база, или подобрение с 610 хил. лв. 

Акциите на БФБ поскъпват със 70% в последните 12 месеца до 8,25 лв. за брой и 54 млн. лв. пазарна капитализация. Доходността е по-висока, защото са разпределени и брутни дивиденти за 0,63 лв. на ценна книга.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.

Източник: