Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Продажбите и печалбата на “Софарма трейдинг” растат, но дружеството все повече зависи от болничния пазар

Делът на приходите от аптечния пазар е най-голям в общите приходи на компанията, но тези продажби намаляват през второто тримесечие

Снимка: Софарма трейдинг АД

Снимка: Софарма трейдинг АД

Търговецът на лекарства „Софарма трейдинг“ АД записва по-високи приходи и печалба за полугодието. Дружеството успява леко да увеличи и пазарния си дял, което се дължи на силните му позиции на болничния пазар. Това се вижда от консолидирания отчет на компанията, публикуван в сайта x3news.com.

Дружеството постига 22,3% дял на общия пазар към края на второто тримесечие, според данни на IMS. През първото пазарният дял на компанията е 21,91%. Делът ѝ на аптечния пазар остава относително стабилен – близо до 19,4%, докато на болничния пазар превишава 30 на сто и достига 30,56% при 29,75% през първото тримесечие.

Малко по-висок пазарен дял има само търговецът „Стинг“ – 20,47%. „Фьоникс“ е на трето място с 22,18%, а „Фармнет“ е с 16,49%. Разликите между трите водещи компании на пазара е минимална и продължаващата концентрация може лесно да размести класирането.

Общите приходи на „Софарма трейдинг“ възлизат на малко над 722,8 млн. лева към края на юни в сравнение с почти 647,6 млн. лева към края на юни 2021 г., като се увеличават с 11,6% на годишна база.

За второто тримесечие приходите на компанията са в размер на почти 356,2 млн. лева и намаляват с 2,84% в сравнение с първото тримесечие (366,6 млн. лева).

През второто тримесечие на аптечния пазар дружеството е реализирало продажби за 212,4 млн. лева при 246,3 млн. лева за първото (общо 458,5 млн. лева за полугодието), т.е. за тримесечието продажбите на аптечния пазар намаляват с 13,8%.

See also  SOFIX отстъпва в 8 от последните 10 сесии

За периода април-юни дружеството е реализирало продажби на болничния пазар за 82,6 млн. лева, а за януари-март сумата е 79,6 млн. лева (общо за полугодието 162,2 млн. лева), като увеличението за тримесечието достига почти 4%.

Продажбите на апаратура на компанията за второто тримесечие са за 6,7 млн. лева (почти 2% от всички продажби за периода) плюс още 3,3 млн. лева за първото тримесечие, или общо близо 10 млн. лева за полугодието. Увеличението през второто тримесечие спрямо първото е малко над два пъти.

  1. Сравни Софарма Трейдинг АД с
  2. и/или с компания

(максимум 3 избрани)

Продажбите на едро на компанията за второто тримесечие са за 52,34 млн. лева при 35,1 млн. лева за първото тримесечие, или общо над 87,4 млн. лева за полугодието. За тримесечието увеличението е малко над 49%.

Разходите на „Софарма трейдинг“ към края на юни нарастват до 704,852 млн. лева в сравнение с 640,4 млн. лева година по-рано, или с 10,6% повече на годишна база. Нарастват всички основни разходни пера на компанията.

Най-голям дял в разходите на компанията са разходите за персонал, които се увеличават с почти 6% за периода.

Дружеството реализира нетна печалба в размер на почти 15,8 млн. лева в сравнение с почти 6,2 млн. лева година по-рано, или 2,5 пъти повече. Разпределена на акция, нетната печалба възлиза на 0,46 лева при 0,18 лева година по-рано.

В последната година акциите на “Софарма трейдинг” поевтиняват с 2,6%, а пазарната капитализация достига малко над 176,8 млн. лева.

Свързани компании:

Източник: