Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Печалбата на “Захарни заводи” спада в края на 2021 г. заради по-високи разходи

Печалбата на "Захарни заводи" спада в края на 2021 г. заради по-високи разходи

Снимка: Захарни заводи АД

seo blog7

„Захарни заводи“ АД увеличава приходите от продажби към края на последното тримесечие на 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г., но печалбата на дружеството спада заради ръста на разходите. Това се вижда от консолидирания отчет на компанията, публикуван чрез сайта x3news.com.

Нетните приходи от продажби на „Захарни заводи“ възлизат на 137,132 млн. лева към края на декември 2021 г. в сравнение със 131,917 млн. лева година по-рано. Увеличението на годишна база достига почти 4%.

Приходите от продажби на продукция (захар, спирт, захарни изделия, ел. енергия от централата на дружеството и други) за периода намаляват с 10,3% до 102,884 млн. лева от 114,647 млн. лева година по-рано, докато на стоки се увеличават повече от два пъти до 31,759 млн. лева от 14,758 млн. лева.

Общите приходи от дейността на компанията са за 139,419 млн. лева при 132,811 млн. лева година по-рано.

Общите разходи за дейността на „Захарни заводи“ достигат 134,112 млн. лева към края на последното тримесечие на миналата година. За сравнение, година по-рано те са за 126,004 млн. лева. На годишна база разходите на дружеството отчитат ръст от 6,4%.

гръцки преводач Добрич

Увеличението се определя най-вече от балансовата стойност на продадените активи, вижда се от данните.

Разходите за материали (суровини, енергия и други) намаляват на годишна база за периода до 67,5 млн. лева от 69,7 млн. лева, или с малко над 3%, а за външни услуги се свиват със 7% до 9,385 млн. лева от 10,193 млн. лева. Разходите за възнаграждения и осигуровки се понижават с 1% до малко под 15 млн. лева от 15,135 млн. лева.

See also  „Адванс Терафонд“ постига рекордна продажна цена на земята през ноември

Нетната печалба на „Захарни заводи“ в края на последното тримесечие на 2021 г. достига 5,3 млн. лева при 6,2 млн. лева година по-рано. Понижението е с 14,5%.

Дружеството отчита положителни нетни парични потоци от оперативна дейност, но стойността се свива с почти 82% на годишна база към края на последното тримесечие на миналата година – до 3,611 млн. лева от 19,971 млн. лева.

Източник: