Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Печалбата на “Ейч Ар Кепитъл” за полугодието се увеличава

Дружеството е получило дивиденти за 182 хил. лева за отчетния период

„Ейч Ар Кепитъл“ АД увеличава приходите и печалбата за полугодието след направените нови инвестиции и получените дивиденти.

seo blog7

Това се вижда от отчета на дружеството към края на юни, публикуван чрез БФБ-София.

Дружеството реализира над 4,5 млн. лева приходи от преоценка на инвестиции към края на юни в сравнение с почти 3,9 млн. лева година по-рано, като увеличението е от 15,4%.

Същевременно разходите за отчетния период са за 205 хил. лева при 47 хил. лева година по-рано.

Нетната печалба на компанията за полугодието възлиза на малко под 4 млн. лева в сравнение с 3,6 млн. лева по същото време на миналата година, или с 9% повече на годишна база.

  1. Сравни Ейч Ар Кепитъл АД основна емисия с
  2. и/или с компания

(максимум 3 избрани)

гръцки преводач Добрич

Дружеството увеличава активите си до 21,347 млн. лева към края на юни в сравнение с 16,664 млн. лева към края на юни 2021 г., или с 28% на годишна база.

Нетният паричен поток от оперативна дейност е отрицателен в размер на 69 хил. лева при 30 хил. лева година по-рано. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност е също отрицателен, в размер на 1,73 млн. лева спрямо 616 хил. лева година по-рано.

Последният се определя от плащанията за придобивания на инвестиции в размер на над 1,9 млн. лева и получените дивиденти за 182 хил. лева.

Дивиденти на „Ейч Ар Кепитъл“ са платили „Агригейт Медия“ ООД – в размер на 84,5 хил. лева, Endeavor Catalyst II, LP – в размер на над 5,7 хил. лева, и „Илевън Инвестмънтс КДА“ – в размер на над 91,6 хил. лева.

See also  SOFIX се понижи до равнище под 600 пункта в последния борсов ден за седмицата

През първото шестмесечие дружеството вложи 203 хил. лева в Smartocto360 BV, 90 хил. лева в ContentInsights, Inc., 98 хил. лева в „Рекурсив Медия“ АД, 235 хил. лева в „Релева“ ООД, 268 хил. лева в OhmniLabs Inc, USA и 293 хил. лева в QCommerce LTD, Кипър.

Свързани компании:

Източник: