Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Новите акции от увеличението на капитала на ФПП са вписани в регистъра на КФН

Емисията е в размер на 15 млн. броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка

Новите акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ от увеличението на капитала с последната емисия варанти са вписани в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Това се вижда от решенията на регулатора, публикувани на сайта му.

Емисията е в размер на 15 млн. броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

С тези акции капиталът на „ФеърПлей Пропъртис“ се увеличава от 49 045 400 лева на 64 045 400 лева.

Акциите бяха записани при упражняването на 15 млн. варанти от последната емисия на дружеството.

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ издаде 98 090 800 броя варанти, всеки с емисионна стойност 0,001 лев и с възможност за записване на 1 нова акция с емисионна стойност 1 лев, в началото на август. Притежателите им решиха бързо след това да ги упражнят, за да може дружеството да разполага с повече средства за нови инвестиции.

Притежателите на варанти, които не са ги упражнили, ще могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред.

В последната година акциите на „ФеърПлей Пропъртис“ поскъпват с над 16%.

Свързани компании:

Източник:

See also  Продажбите на „Корадо-България“ забавят ръста си