Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

ИХБ отново няма да разпределя дивидент

ИХБ отново няма да разпределя дивидент

Снимка: ИХБ АД

seo blog7

„Индустриален Холдинг България“ за поредна година няма да разпредели дивидент на акционерите.

Това се вижда от поканата и материалите за общо събрание на акционерите в дружеството. Документите са публикувани чрез Бюлетин Investor.

Общото събрание ще се проведе на 21 юни в София.

Цялата печалба на компанията за 2021 г. в размер на малко над 18,8 млн. лева се предлага да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Дружеството досега не е разпределяло дивидент.

Акционерите ще гласуват и обичайните точки за общо събрание – отчети, доклади и други документи, свързани с дейността му за 2021 г.

гръцки преводач Добрич

Предвижда се да бъде определено също така възнаграждение на членовете на управителните органи в размер на 1 000 лева месечно на всеки един, както и да се преизбере за нов 5-годишен мандат членът на надзорния съвет Константин Зографов.

За нов тригодишен мандат ще бъдат преизбрани и членовете на одитния комитет на компанията, както и да се избере одитор за тази година.

За първото тримесечие на годината индивидуалният отчет на „Индустриален Холдинг България“ показва ръст на приходите и печалбата заради увеличените дивиденти, изплащани към дружеството.

Общите приходи се увеличават до 7,044 млн. лева към края на март при 4,413 млн. лева към края на март 2021 г., или с 59,6% повече на годишна база.

Основен дял в тях заемат дивидентите – 6,658 млн. лева към края на март в сравнение с 4,163 млн. лева година по-рано, или с почти 60% повече.

Разходите за периода остават относително стабилни – намаляват леко до 331 хил. лева от 342 хил. лева година по-рано.

See also  Сделка с акции на "ЧЕЗ Електро" формира над една трета от оборота на БФБ

Печалбата от дейността на „Индустриален холдинг България“ на индивидуална основа възлиза на 6,713 млн. лева към края на март при 4,071 млн. лева към края на март 2021 г., или с почти 65% повече на годишна база.

Предстои да бъде публикуван консолидиратият отчет на дружеството за първото тримесечие.

„Първоначалните очаквания за развитието на морския транспорт през 2022 г. бяха редуцирани и международната търговия отбеляза спад в резултат на смущения, предизвикани от комбинирания ефект на COVID-19, войната в Украйна и глобалните санкции срещу Русия. Търсенето на тонаж намаля, фрахтовите нива се понижиха и шипинг пазарът забави ръста си през първото тримесечие“, посочва компанията в междинни си доклад.

„Заради увеличената несигурност нарязването на стари съдове и редуцирането на тонажа в експлоатация върви с бавни темпове и обеми. Това се отразява негативно върху поръчките за нови плавателни съдове, които запазват ниски равнища. Подобно е влиянието и на продължаващия ръст на цената на металите, горивата и непрекъснато завишаващите се екологични изисквания към новите кораби“, допълва се в документа.

Проблемите с климата и решението за намалено ползване на въглища като източник на енергия също свива търсенето на тонаж, посочват от компанията. Липсва и обозрим хоризонт, в който собствениците на новите плавателни съдове ще могат да ги експлоатират без допълнителни разходи за привеждане в съответствие с нормативните промени и без рестрикции.

Няма яснота и по отношение на концепцията за екологично приемливо и в същото време ефективно корабно гориво с оглед на „зелените“ регулации.

Запитванията за ремонт на кораби обаче се увеличават още от края на 2021 г. От началото на годината поръчките на дъщерното „Булярд корабостроителна индустрия“ растат. Очаква се високият интерес да продължи през цялата първа половина на годината, което засилва очакванията за по-добра 2022 г., посочват още от компанията.

See also  Новите акции от увеличението на капитала на ФПП са вписани в регистъра на КФН

Ограничаващ фактор са растящите цени на материалите и енергоресурсите, както и войната в Украйна.

В последната година цената на акциите на „Индустриален Холдинг България“ се увеличава с над 130%, а пазарната капитализация достига малко над 205,2 млн. лева.

Източник: