Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

“Алтерко” отчита силен ръст на продажбите към края на септември

Рязкото увеличение на разходите обаче забавя повишението на печалбата на дружеството

Производителят на IoT устройства „Алтерко“ АД отчита силен ръст на приходите към края на третото тримесечие на годината. Увеличението на разходите обаче забавя ръста на печалбата. Това се вижда от консолидирания отчет на дружеството, публикуван чрез БФБ-София.

seo blog7

Резултатите на компанията са по-добри от очакваното във всички продуктови категории и особено измервателните уреди за потребление на енергия, където се наблюдава търсене над средното, отчита дружеството. Устройствата за проследяване MyKi отново постигнат темпове на растеж над предпандемичните нива, посочва още компанията.

Приходите от дейността за деветмесечието достигат 57,88 млн. лева в сравнение с 38,561 млн. лева за деветмесечието на 2021 г., което е с 50% повече.

Само за тримесечието (юли-септември) са реализирани приходи в размер на 22,086 млн. лева в сравнение с 18,592 млн. лева за второто тримесечие (април-юни) и 10,193 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г. Увеличението в сравнение с второто тримесечие на т.г. е от 18,79%, а в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. – повече от два пъти.

Общите приходи на „Алтерко“ към края на септември възлизат на 60,789 млн. лева в сравнение с 39,385 млн. лева година по-рано, или ръст от 54,34%.

Разходите за дейността на компанията за отчетния период нарастват до 47,248 млн. лева в сравнение с 28,126 млн. лева година по-рано, или с 68% повече.

Сериозен тласък на това увеличение дават разходите за персонал (заплати и осигуровки). Към края на септември те достигат над 9,5 млн. лева при почти 5 млн. лева година по-рано, или са приблизително двойно по-големи.

гръцки преводач Добрич

Разходите за персонала заемат най-голям дял в общите разходи на „Алтерко“ – 53,2%, поради което всякакви движения имат по-голямо въздействие върху общите разходи.

See also  „Биодит“ ще изгражда система за контрол на достъпа в хотел „Мургавец“

Силно нараства и балансовата стойност на продадените активи – до 28,183 млн. лева от 17,896 млн. лева година по-рано (ръст от 57,48%).

Силно се увеличават другите оперативни разходи – до 2,732 млн. лева към края на септември от 574 хил. лева към края на септември 2021 г., заради отписани вземания, обезценки на вземания и отписани разходи за развойна дейност.

Заради темпа на ръст на разходите печалбата към края на третото тримесечие се увеличава до 11,747 млн. лева при 10,046 млн. лева година по-рано, или с близо 17% на годишна база.

Паричните потоци от оперативна дейност са негативни в размер на -4,9 млн. лева в сравнение с положителните парични потоци от 4,7 млн. лева през деветмесечието на 2021 г. Това отразява увеличението на материалните запаси, което според компанията съответства на по-високите приходи от продажби и авансовите плащания към доставчиците с цел превантивно преодоляване на потенциални забавяния във веригата на доставките.

Паричните средства и паричните еквиваленти намаляват съответно до 24,7 млн. лева към края на септември в сравнение с 26 млн. лева към 31 декември 2021 г.

В последната година акциите на „Алтерко“ поевтиняват със 17,34%, а пазарната капитализация достига 369 млн. лева.

Свързани компании:

Източник: