Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

“Трейс Груп Холд” разширява загубата за полугодието след консолидацията

Най-голям натиск върху представянето на дружеството оказват разходите за суровини и материали и за електроенергия и горива

„Трейс Груп Холд“ АД разширява загубата за полугодието въпреки ръста на приходите, вижда се от консолидирания отчет на компанията, публикуван на сайта x3news.com.

seo blog7

Най-голям натиск върху представянето на дружеството оказват разходите за суровини и материали и за електроенергия и горива.

Консолидираните приходи на „Трейс Груп Холд“ за полугодието възлизат на 66,142 млн. лева в сравнение с 60,432 млн. лева година по-рано, като нарастват с 9,4% на годишна база.

Приходите по строителни договори са с най-съществен дял от общите приходи на компанията – 78,5%, или малко над 51,7 млн. лева. На годишна база приходите по строителни договори нарастват с 9,5%.

Приходите от продажби на продукция на строителната компания намаляват за отчетния период с 23,3% до малко над 2,8 млн. лева от 3,67 млн. лева година по-рано. Намалението се определя от спада на продажбите на инертни материали с почти 89% – от 1,1 млн. лева към края на юни 2021 г. до 126 хил. лева към края на юни 2022 г.

Приходите от продажба на стоки за отчетния период нарастват със 189,55% до почти 10,1 млн. лева от близо 3,5 млн. лева година по-рано.

Същевременно консолидираните разходи на дружеството към края на юни възлизат на 71,45 млн. лева в сравнение с 63,14 млн. лева за същия период на 2021 г., като нарастват с малко над 13% на годишна база.

гръцки преводач Добрич

Разходите за суровини и материали за отчетния период на годишна база се увеличават с 35,3% до 17,165 млн. лева, а относителният им дял достига почти 27% от разходите по икономически елементи на групата.

Разходите за основни материали за периода са за 13,7 млн. лева и се увеличават с над 57%, а разходите за електроенергия почти се удвояват до 466 хил. лева.

Същевременно „Трейс Груп Холд“ намалява чувствително разходите за външни услуги към края на юни – с 25,7% до 29,865 млн. лева. Разходите за персонал се свиват с 20,3% до малко над 13 млн. лева в сравнение с над 16,3 млн. лева към края на юни 2021 г.

Компанията регистрира загуба в размер на 5,15 млн. лева при загуба за 3,2 млн. лева година по-рано, като увеличението достига почти 61%.

В последната година акциите на дружеството поскъпват с 4,5%, а пазарната капитализация е малко над 90,5 млн. лева.

Свързани компании:

Източник: