Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Темпът на спад на продажбите на “Градус” се забавя за деветмесечието

Дружеството отчита годишен ръст на печалбата към края на септември

Снимка: Brent Lewin/Bloomberg

Снимка: Brent Lewin/Bloomberg

Производителят на пилешко месо „Градус“ АД отчита спад на приходите, но ръст на печалбата за деветмесечието. Това се вижда от консолидирания отчет на компанията за периода януари-септември, публикуван чрез БФБ-София.

За деветмесечието продажбите на дружеството са за 119,048 млн. лева в сравнение със 123,396 млн. лева за деветмесечието на 2021  г. Намалението е от 3,5%. За полугодието спадът беше от над 5%.

За третото тримесечие продажбите са за 41,055 млн. лева при 42,441 млн. лева за второто и 40,753 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г. В сравнение с второто тримесечие понижението е от 3,26%. На годишна база обаче има увеличение от малко под процент.

Приходите от продажби на готова продукция за деветмесечието нарастват с 13% до 115,797 млн. лева от 102,27 млн. лева година по-рано. Ръстът се определя от продажбите на месо, които за деветмесечието се увеличават с 23% до 66,696 млн. лева спрямо 54,277 млн. лева преди година, като по-големият обем е реализиран в България.

Продажбите на разплодни яйца остават стабилни, с приход от 48,65 млн. лева към края на септември спрямо 48,697 млн. лева към края на септември 2021 г., като водещ пазар е Европа, а водещ сегмент – продажбите на еднодневни пилета с ръст от почти 54% на годишна база до над 5 млн. лева.

Продължават да спадат продажбите на стоки (зърно) – към края на септември те са на стойност 642 хил. лева при 18,647 млн. лева година по-рано, или спадат с 97% на годишна база.

Що се отнася до отделните пазари, на които оперира групата, продажбите на вътрешния пазар се свиват с 5% за отчетния период до 74,123 млн. лева от 78,036 млн. лева година по-рано, докато за Европа нарастват с 26% до 21,623 млн. лева от 17,216 млн. лева. Продажбите за трети страни спадат с 18% до 21,652 млн. лева от 26,381 млн. лева година по-рано.

See also  Ръстът на продажбите на "ХЕС" се забавя до 20% през септември

Разходите на „Градус“ АД за деветмесечието се увеличават с почти 7% до 117,707 млн. лева от 110,094 млн. лева за деветмесечието на 2021 г.

Най-силно нарастват разходите за материали – с 34,4% до 88,051 млн. лева от 65,521 млн. лева година по-рано. Основен фактор за увеличението е поскъпването на електроенергията и покачването на цените на суровините за производство на фуражи, поясняват от компанията в междинния доклад за дейността на дружеството.

Разходите за персонал през 2022 г. се увеличават с 2,4 млн. лева, или 11,3% на годишна база, до 23,705 млн. лева към края на септември от 21,294 млн. лева година по-рано.

Разходите за външни услуги намаляват обаче с 16,46 млн. лева, а балансовата стойност на продадените активи – с 96,5%.

Дружеството приключва деветмесечието с печалба в размер на 23,091 млн. лева при 21,669 млн. лева година по-рано, като има увеличение от 6,56%.

Нетният паричен поток от оперативна дейност е положителен, но се свива до 10 млн. лева към края на септември от 30,763 млн. лева към края на септември 2021 г. Паричните средства към края на септември намаляват до 13,695 млн. лева от 10,801 млн. лева в началото на годината и 14,768 млн. лева към края на септември 2021 г.

Дружеството увеличава и материалните запаси до 67,865 млн. лева към края на септември от 42,435 млн. лева година по-рано, или с почти 60% на годишна база.

В последната година акциите на „Градус“ поевтиняват с малко под 1%, а пазарната капитализация достига 331,3 млн. лева.

Свързани компании:

Източник: