Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

„Стара планина холд“ значително увеличава приходите и печалбата за полугодието

Поскъпването на суровините и енергоресурсите оказва най-силен натиск върху резултатите на дружеството, но то е прехвърлило част от тежестта към клиентите си

„Стара планина холд“ АД значително увеличава приходите и печалбата за полугодието въпреки поскъпването на суровините и енергоносителите.

seo blog7

Консолидираните приходи на дружеството към края на юни възлизат на 187,364 млн. лева в сравнение със 135,646 млн. лева към края на юни 2021 г., т.е. се увеличават с малко над 38% на годишна база.

Консолидираните нетни приходи от продажби на компанията за отчетния период са за 183,371 млн. лева при 131,68 млн. лева година по-рано, или нарастват с над 39%. В сравнение с първото полугодие на 2020 г., когато бяха въведени най-строгите ограничителни мерки заради пандемията, увеличението достига близо 80%.

Консолидираните разходи на „Стара планина холд“ към края на юни възлизат на 162,165 млн. лева в сравнение със 117,462 млн. лева година по-рано, като нарастват с малко над 38%. Разходите за материали се повишават до 97,122 млн. лева за периода от 63,73 млн. лева година по-рано, или с 52,4% на годишна база.

Разходите за персонал за полугодието се увеличават до почти 40,4 млн. лева в сравнение с 31,5 млн. лева за полугодието на 2021 г., или с над 28% на годишна база.

Факторите, които ще продължат да оказват влияние върху разходите и през втората половина на 2022 г., са пазарните цени на суровини и материали за производство, транспортът на доставките, регионалната пазарна цена на работната сила, цените на енергийните ресурси и обезпечеността на доставките им, посочват от дружеството.

Индексирането на продажните цени, приложено от началото на годината, се очаква да доведе до компенсиране на повишените цени на материалите и енергоносителите и паралелно с това до възможност за увеличаване на възнагражденията на заетите в групата лица с оглед частично елиминиране на негативния ефект от галопиращата инфлация, допълват от компанията.

Печалбата след данъци на групата за полугодието възлиза на 22,78 млн. лева при 16,6 млн. лева година по-рано, като нараства с над 37%.

В последната година акциите на дружеството поскъпват с 24%, а пазарната оценка достига 195,3 млн. лева.

Свързани компании:

Източник: