Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, шоу, спорт, технологии и здравни вести.

Спадът в обема на работата свива печалбата на “Трейс” в края на 2021 г.

Спадът в обема на работата свива печалбата на "Трейс" в края на 2021 г.

Снимка: Трейс Груп Холд АД

Преходният период до одобряването на новите оперативни програми и липсата на големи, финансирани от държавата, инфраструктурни проекти се отразява на резултатите на „Трейс Груп Холд“ АД.

Консолидираният отчет на дружеството за последното тримесечие на 2021 г., публикуван в сайта x3news.com, показва спад на приходите и печалбата на дружеството за периода.

Най-големият проект, по който компанията е започнала да работи през миналата година, е отсечка от третия метродиаметър под бул. „Владимир Вазов“ в София за почти 75,1 млн. лева без ДДС. Дружеството стартира и жп проект в Сърбия, както и по-малки проекти за ремонти на пътната мрежа в България и Румъния.

С отпушването на европейското финансиране, което вероятно ще стане до края на тази или началото на следващата година, се очаква компанията значително да подобри резултатите си, защото е сред традиционните играчи по обществените поръчки за големите проекти.

По-малко работа – по-малко разходи

Приходите от дейността на „Трейс Груп Холд“ към края на декември 2021 г. достигат 165,464 млн. лева в сравнение с 224,072 млн. лева към края на декември 2020 г., което представлява спад от малко над 26% на годишна база.

Общите приходи, които включват и финансовите приходи, са за почти 166,3 млн. лева при малко под 225 млн. лева година по-рано.

Дружеството чувствително свива и разходите си за периода – до общо 154,9 млн. лева спрямо 209,3 млн. лева година по-рано, или с 26 на сто.

Намалението се определя основно от спада на разходите за материали до 28,4 млн. лева към края на 2021 г. от 36,77 млн. лева година по-рано (с 22,7%) и за външни услуги до 80,1 млн. лева от 116 млн. лева година по-рано (с 31%).

See also  "Билборд" увеличава приходите и печалбата през първото тримесечие

Въпреки спада на обема работа обаче разходите за възнаграждения се увеличават с 9% до 28,4 млн. лева в края на 2021 г. от 23,3 млн. лева година по-рано.

Най-рязко нарастват разходите за горива – почти двойно до 7,63 млн. лева към края на 2021 г. от 3,98 млн. лева към края на 2020 г. Умерен спад – почти 6% на годишна база, е отчетен при разходите за резервни части, които в края на 2021 г. възлизат на 1,042 млн. лева.

Компанията приключва последното тримесечие на 2021 г. с печалба след данъци в размер на 9,746 млн. лева при 12,254 млн. лева година по-рано, като намалението достига 20,5%.

През миналата година дружеството е трупало кеш – то увеличава паричните си средства до малко под 63,2 млн. лева в края на 2021 г. от 40,6 млн. лева година по-рано. Активите леко намаляват до 249,8 млн. лева от 254,2 млн. лева, или с малко под 2%.

Източник:

Leave a Reply

Your email address will not be published.