Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Продажбите и печалбата на „Неохим“ продължават да се забавят през третото тримесечие

Дружеството е продължило да трупа материални запаси, макар и с по-бавен темп заради по-ранното спиране за планови ремонти

Продажбите и печалбата на „Неохим“ продължават да забавят ръста си през третото тримесечие на годината, вижда се от индивидуалния отчет на дружеството, публикуван на сайта x3news.com.

На годишна база обаче приходите и печалбата на производителя на торове нарастват сериозно. Заради спада на цените на газа, който е основна суровина за производството на предприятието, има известно облекчение и на натиска от разходите за суровини, материали и енергия. Те обаче остават значително по-високи от обичайното и изяждат по-голямата част от постъпленията.

Отделно дружеството е продължило да трупа материални запаси и в тримесечието до края на септември, макар и с по-бавен темп в сравнение с предходното тримесечие предвид, че предприятието спря работа по-рано от предвиденото за плановите ремонти заради високите цени на газа по това време.

В последната година акциите на предприятието поскъпват с над 92%, макар че текущите цени от порядъка на 45-46 лева на акция са значително под най-високата стойност за периода, отчетена в края на април т.г. (59,5 лева на акция).

Финансово представяне за периода юли-септември

Продажбите на „Неохим“ за третото тримесечие са за 98,43 млн. лева в сравнение с 47,818 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г. и 134,138 млн. лева за второто тримесечие на 2022 г. На годишна база продажбите се увеличават повече от два пъти, но в сравнение с предходното тримесечие има намаление от 47%.

Общите приходи за третото тримесечие са в размер на 98,05 млн. лева при разходи за 97,705 млн. лева, т.е. печалбата само за тримесечието е едва 345 хил. лева (при 11,4 млн. лева за второто тримесечие).

See also  Крипто хедж фондът Galois Capital затваря след 40 милиона загуба от FTX

Само разходите за материали за периода юли-септември са за 80,6 млн. лева, но намаляват с почти 40% в сравнение със 133,435 млн. лева за периода април-юни и с 46% в сравнение със 149,7 млн. лева за периода януари-март.

Тези разходи за материали (суровини, енергия) обаче се сравняват с 26,415 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г. За една година увеличението е повече от три пъти.

Материалните запаси на „Неохим“ нарастват с още над 6 млн. лева до 67,364 млн. лева към края на септември в сравнение с края на юли. Към края на юли в сравнение с края на март обаче ръстът беше над 33,7 млн. лева.

За да преодолее забавянето, предприятието трябва да разчита на спад на цената на природния газ и на поскъпване на селскостопанската продукция, така че да има буфер за намаляване на цените, за да не пестят фермерите от торове. Другата страна на монетата са инвестициите в по-голяма ефективност, избягването на аварии и евентуално независимост от волатилната цена на природния газ по примера на „Агрополихим“, който инвестира в терминал за внос на амоняк.

Силни ръстове за деветмесечието на годишна база

Ако се гледа финансовото представяне на дружеството за деветмесечието в сравнение с деветмесечието на 2021 г., има впечатляващи ръстове заради увеличението на цените на продукцията, за да се компенсират рекордните разходи за суровини.

Продажбите на „Неохим“ към края на септември са за 501,407 млн. лева в сравнение със 196,12 млн. лева към края на септември 2021 г., или 2,5 пъти по-големи.

Общите приходи за деветмесечието възлизат на 501,423 млн. лева в сравнение със 196,343 млн. лева за същия период на предходната година.

See also  Акциите на „Градус“ АД поскъпнаха с 14%

Разходите за дейността на предприятието се увеличават до 425,249 млн. лева към края на септември в сравнение със 180,396 млн. лева година по-рано, или повече от два пъти.

Растат всички разходни пера, като най-силно – разходите за материали (363,741 млн. лева към края на септември 2022 г. спрямо 122,235 млн. лева към края на септември 2021 г., или почти три пъти за периода).

Печалбата на дружеството за деветмесечието е в размер на 76,174 млн. лева при 15,947 млн. лева година по-рано, или почти 5 пъти повече. Нетната печалба, разпределена на 1 акция, е в размер на 29,46 лева при 6,17 лева година по-рано, което е над 5 пъти повече.

Свързани компании:

Източник: