Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Обрат на финала на сесията изведе индексите на БФБ на зелена територия

Търговията приключи с под 900 хил. лева оборот, почти една трета от който дойде от сделки с едно дружество

seo blog7
Снимка: БФБ АД

Снимка: БФБ АД

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха с ръстове след сесия, в която прекараха предимно на червена територия. Обратът настъпи в последните 30 минути от търговията.

Оборотът не достигна и 900 хил. лева, като почти една трета от него (265 500 лева) се формира от четири сделки с 30 хил. акции на „Стара планина холд“ при 2,75% спад на цената на книжата.

Основният индекс SOFIX се повиши с 0,21% до 602,85 пункта, а широкият BGBX40 добави минималният 0,01% до 138,73 пункта.

гръцки преводач Добрич

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIТ нарасна с 0,31% до 181,59 пункта, а BGТR30 – с 0,08% до 727,25 пункта.

„Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) е акцията с най-силен ръст от включените в SOFIX – 3,85%, следвана от „Фонд за недвижими имоти България“ с 0,95%, „Адванс Терафонд“ с 0,66% и „Еврохолд България“ с 0,55%.

Същевременно акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ са най-губещите от включените в основния индекс, със спад от 2,16%, следвани от „Сирма Груп Холдинг“ с понижение от 0,71% и „Алтерко“ с 0,49%.

„Индустриален Холдинг България“ повишава най-силно оценката си от дружествата, включени в  широкия индекс, като ръстът достига 4,44%. Дружеството е и най-силно поскъпващото от всички търгувани. Следват ПИБ и „Алкомет“ с ръст от 2,53%.

На другия полюс са акциите на „ФеърПлей Пропъртис“, които поевтиняха с 6,67%, следвани от „Стара планина холд“ и „Корадо-България“ със спад от 2,48%.

На второ място по ръст от всички търгувани акции са тези на „Дронамикс Кепитъл“ с ръст от 3,92%. Същевременно „Черноморски Холдинг“ е най-губещата акция със спад от 6,67%, следвана от „ФеърПлей Пропъртис“ и „Стара планина холд“.

See also  Приходите на "Биодит" за първото тримесечие се увеличават над 6 пъти

На второ място по оборот след „Стара планина холд“ е „Алтерко“ със 70 646 лева, следвано от „Биодит“ с малко над 21 хил. лева и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с над 15,6 хил. лева.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ е и най-ликвидната акция с 12 сделки, следвана от „Алтерко“ с 10.

Източник: