Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

„Монбат“ увеличава приходите, но свива печалбата за деветмесечието

Темпът на ръст на разходите на дружеството изпреварва ръста на постъпленията заради цените на суровините и енергията

Снимка: Монбат АД

Снимка: Монбат АД

„Монбат“ АД увеличава приходите към края на септември, но заради по-бързия темп на ръст на разходите печалбата на дружеството за деветмесечието се свива в сравнение с деветмесечието на 2021 г.

Това се вижда от консолидирания отчет на дружеството за периода януари-септември, публикуван чрез БФБ-София.

Продажбите на компанията за деветмесечието достигат 281,874 млн. лева в сравнение с 259,264 млн. лева за деветмесечието на 2021 г. Увеличението е от 8,7% на годишна база.

Продажбите само за третото тримесечие достигат 95,742 млн. лева в сравнение с 94,224 млн. лева за второто тримесечие, 91,908 млн. лева за първото тримесечие и 84,783 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г. Увеличението в сравнение с второто тримесечие е от 1,6%, а на годишна база – почти 13%.

Общите приходи на дружеството за периода януари-септември достигат 298,398 млн. лева в сравнение с 264,653 млн. лева за януари-септември 2021 г., или с 12,75% повече на годишна база. От тях приходите от чужди пазари са в размер на 129,213 млн. лева.

Германия е основен пазар на компанията с малко над 10% дял от износа на дружеството, следвана от Италия с 8,48%, Франция с 6,21%, Испания с 5,96%, Саудитска Арабия с 5,89%, Тунис с 5,18%.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на консолидирана база към края на септември са за 29,154 млн. лева.

Общите разходи на „Монбат“ към края на септември са за 286,923 млн. лева при 244,46 млн. лева към края на септември 2021 г., като нарастват със 17,4% на годишна база.

See also  Фондът „ИмВенчър II КДА“ е вложил 100 хил. евро във финтех компания

Основен тласък на това увеличение дават разходите за материали, които към края на септември достигат 193,959 млн. лева в сравнение с 163,4 млн. лева година по-рано, или с почти 19% повече на годишна база.

През третото тримесечие обаче разходите за материали намаляват в сравнение второто, основно заради спада на цената на оловото за периода – през септември е отчетена най-ниската стойност за годината досега – 1 737,5 долара, според данни на TradingEconomics.  За тримесечието те възлизат на 61,784 млн. лева в сравнение с 68,878 млн. лева за второто тримесечие и 60,655 млн. лева година по-рано. Намалението спрямо второто тримесечие е от 10,3%, но на годишна база има ръст от 1,86%, т.е. натискът върху дружеството от цените на суровините и енергията остава валиден.

Разходите за персонал (заплати и осигуровки) се увеличават до 32,645 млн. лева за деветмесечието от 30,728 млн. лева година по-рано, или с 6,2%.

Дружеството приключва деветмесечието с печалба след данъци в размер на 9,764 млн. лева при 17,376 млн. лева година по-рано, или с 43,8% по-малка на годишна база.

В последната година акциите на „Монбат“ поевтиняват със 17,5%, а пазарната капитализация достига 181,74 млн. лева.

Свързани компании:

Източник: