Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

КФН отписа “ЕРМ Запад” и „Електрохолд Продажби“ като публични дружества

Търговото предложение, с което мажоритарният акционер в компаниите придоби 100% от акциите им, приключи в началото на септември

Снимка: Еврохолд България АД

Снимка: Еврохолд България АД

Комисията за финансов надзор (КФН) е отписала „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София, и „Електрохолд Продажби“ AД, гр. София, с предишни наименования, съответно „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД, от регистъра на публичните дружества. Това се вижда от решенията на регулатора, публикувани на сайта му.

Емисията на „Електроразпределителни мрежи Запад“ се състои от 1 928 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100025110.

Емисията на „Електрохолд Продажби“ се състои от 5 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка и с ISIN код BG1100024113.

Дружествата се отписват като публични по желание на собственика им – енергийната компания на „Еврохолд България“ „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Eastern European Electric Company B.V. или EEEC). На БФБ-София се търгуват акциите на компанията-майка “Еврохолд България”, чрез която инвеститорите ще имат достъп до двете дружества.

„Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани“ придоби двете компании през 2021 г. като част от сделка за активите на чешката група CEZ в България.

Компанията на „Еврохолд“ обяви търгово предложение за изкупуване на акциите на миноритарните акционери, което приключи в началото на септември.

Свързани компании:

Източник:

See also  SOFIX записа нулево изменение за последното шестмесечие