Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

„ФеърПлей Пропъртис“ започва да изплаща междинния дивидент за полугодието от 26 октомври

Брутната сума на акция е в размер на 0,0084 лева, а нетната – 0,00798 лева

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ започва да изплаща междинния дивидент за първото полугодие от 26 октомври, обяви компанията чрез Бюлетин Investor.

seo blog7

Акционерите на дружеството одобриха на извънредно общо събрание да изплатят дивидент за полугодието в размер на 0,0084 лева на акция бруто, или общо почти 411,5 хил. лева.

Нетният дивидент на акция е в размер на 0,00798 лева.

За акционери, чиито ценни книжа се намират в регистър А на „Централен депозитар“ АД, „ФеърПлей Пропъртис“ ще изплати дивидента по банков път по изрично посочени от акционерите банкови сметки или в брой чрез „Обединена българска банка“ АД.

На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на „Централен депозитар“ АД (клиентска подсметка при инвестиционен посредник), дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на „Централен депозитар“ АД.

Крайният срок за изплащането на дивидента чрез „Обединена българска банка“ е шест месеца след началната дата на изплащане.

гръцки преводач Добрич

След изтичане на шест месеца, считано от началната дата за изплащане на дивидента и в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент, ще може да го получи от дружеството по банков път след отправено писмено искане.

Свързани компании:

Източник:

See also  Най-ликвидната компания на БФБ беше Intel с оборот за над 1 млн. лв.