Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

“ФеърПлей Пропъртис” пристъпва към ново увеличение на капитала

Притежателите на новата емисия варанти на дружеството са решили да упражнят правата си

Притежателите на новата емисия варанти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ са решили да ги упражнят.

Решението е взето на заседанието на притежателите на варанти, което се е провело по-рано днес, 25 август 2022 г., съобщава дружеството чрез Бюлетин Investor.

В срок до 7 дни след получаване на протокола от заседанието на събранието съветът на директорите на компанията ще вземе решение за увеличаване на капитала, посочва се в съобщението.

„ФеърПлей Пропъртис“ предложи в началото на юли 98 090 800 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти с емисионна стойност 0,001 лева. Емисията беше реализирана в пълен размер.

Варантите дават право на притежателите им да запишат съответния брой акции при увеличение на капитала. Акциите са базов актив на варантите по емисионна стойност 1 (един) лев за акция и при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.

През миналата година капиталът на дружеството беше увеличен на два пъти до почти 49,1 млн. лева, след като притежателите на варанти упражниха правата си, за да разполага дружеството с капитал за повече инвестиции.

„Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ отчете нетна печалба от 1,58 млн. лева за първото полугодие на 2022 г. спрямо загуба от 839 хил. лева за същия период на 2021 г. Дружеството регистрира силен ръст на приходите от услуги до 3,09 млн. лева за периода, който най-вероятно се дължи на туристическите активи и притока на туристи след двете пандемични години с по-строги мерки при пътуванията и престоя.

В последната година акциите на компанията поскъпват със 17,6%, а пазарната капитализация достига почти 42,7 млн. лева.

See also  Оборотът на БФБ за миналата година надвиши 1 млрд. лева за първи път от 2013 г.

Свързани компании:

Източник: