Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

„Браво Пропърти Фонд“ иска по-облекчени условия за наем на площи от облигационерите си

Дружеството предлага да намали с 10 пр.п. минималния праг за дела на отдадените под наем площи в офис сградата си и минималната среднопретеглена наемна цена

seo blog7
Снимка: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ

Снимка: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ

„Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ предлага да намали минималния праг за дела на отдадените под наем площи в основния си актив – офис сградата „Офис А“, и минималната среднопретеглена наемна цена на площите, които трябва да поддържа като част от условията по емисията облигации.

Това се вижда от покана за свикване на общо събрание на облигационерите на дружеството, което ще се състои на 30 септември. Поканата и дневния ред са публикувани чрез БФБ-София.

Дружеството предлага задължителният дял на отдадените под наем площи в сградата да се намали на 60% от 70% в момента. Ако този дял падне под 60%, дружеството ще трябва да намери нови наематели до 9 месеца след това, записано е още в предложенията за промени в условията по облигациите.

гръцки преводач Добрич

Отделно се предлага минималната среднопретеглена наемна цена на площите да се понижи с 1 евро на кв.м – от 12 на 11 евро за площите от първи до шести етаж и от 9 на 8 евро за партерния етаж.

Среднопретеглената наемна цена се изчислява, като сумата на наемните цени по договорите за наем се раздели на отдадените площи за съответните етажи.

При нарушение на това условие дружеството се задължава да го отстрани също в 9-месечен срок.

Компанията предлага и да ѝ се даде възможност да погаси предсрочно главницата по емисията облигации без такси и неустойки.

Свързани компании:

Източник:

See also  За втори пореден ден чуждите акции формират повече оборот на БФБ от българските