Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

“Бианор Холдинг” започва подготовката за бъдещи придобивания

На извънредно общо събрание акционерите ще одобрят евентуални увеличения на капитала, както и план за стимулиране на служителите с опции за акции

„Бианор Холдинг“ АД започва подготовката за бъдещи увеличения на капитала, с които да финансира евентуални придобивания.

seo blog7

На извънредно общо събрание, което ще се състои на 9 февруари в офиса на дружеството в София, акционерите ще обсъдят промени в устава, за да регламентират увеличенията.

От документите, публикувани чрез БФБ-София, се вижда, че съветът на директорите на компанията ще може в срок от 5 години след регистрирането на промените в устава в Търговския регистър да увеличи капитала до 25 млн. лева чрез издаване на нови акции в една или повече емисии.

В устава се вписва и възможност за увеличения на капитала на дружеството с участието на негови служители. При тези увеличения ще се ограничи или изключи правото на акционерите да записват акции.

Ще бъде приет и план за насърчаване на служителите да участват в капитала на „Бианор Холдинг“ като допълнителен стимул за повишаване на дългосрочната им ангажираност. Планът изключва членовете на съвета на директорите, тъй като политиката за възнагражденията им не предвижда възможност за променливо възнаграждение под формата на акции на дружеството.

Акционерите ще одобрят и провеждането на обратно изкупуване на акции от дружеството.

Съветът на директорите на „Бианор Холдинг“ ще може да изкупи до 3% от общия брой издадени акции или до 20 256 броя акции. Срокът на обратното изкупуване е до 1 година от приемането на решението на общото събрание.

гръцки преводач Добрич

Ценовият диапазон за обратното изкупуване е 15-25 лева на акция.

Съветът на директорите ще определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, конкретния брой акции и конкретната цена, както и ще определи лицензиран инвестиционен посредник за осъществяването му.

See also  SOFIX и BGBX40 приключиха седмицата със спадове

На извънредното общо събрание ще бъде освободен и Драгомир Огнянов Бояджиев като независим член на съвета на директорите на компанията. На негово място в управителния орган влиза Мартин Владимиров Димитров.

Драгомир Бояджиев излиза от съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ по негово желание. Мартин Димитров има квалификация и опит в сферата на инвестициите, финансовия мениджмънт и управлението, става ясно от материалите.

Припомняме, че на онлайн среща с инвеститорите, която се състоя през декември, от ръководството на дружеството посочиха, че проучват възможности за придобивания на други компании.

В последната година акциите на „Бианор Холдинг“ поскъпват с 50%, а пазарната капитализация е в размер на малко под 13,4 млн. лева.

Свързани компании:

Източник: