Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Безработните намалели с над 22% за година

Безработните намалели с над 22% за година

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

seo blog7

През първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица в България е 158.7 хил. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 45.3 хил., или с 22.2%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 1.4 процентни пункта и достига 4.9%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2022 г. делът на лицата с продължителност на безработицата под една година и този на продължително безработните лица (безработни от една година или повече) е почти еднакъв – съответно 49.7% (78.8 хил.) и 50.3% (79.9 хил.). Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. и достига 2.5%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 72.0%, като в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 0.6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години нараства с 1.5 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 68.4%.

гръцки преводач Добрич

Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 55.3 хил., или 4.5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

От всички безработни лица 10.6% са с висше образование, 52.1% – със средно, и 37.3% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 4.6% за средно образование и 16.4% за основно и по-ниско образование.
 

Източник:

See also  Лондон към гражданите: Търсете спешна помощ само в краен случай