Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, шоу, спорт, технологии и здравни вести.

„Агрия“ ще развива солари паралелно с агробизнеса и търговията

„Агрия“ ще развива солари паралелно с агробизнеса и търговията

Снимка: pixabay.com

„Агрия груп холдинг“ ще развива производство на енергия от възобновяеми източници паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури, съобщи компанията чрез „Българска фондова борса“ АД.

Компанията е придобила 1/3 от дяловете в „Енерджи Солар Технолоджис” АД чрез дъщерното „Бора Енерджи“ ЕООД. „Енерджи Солар Технолоджис”АД е с капитал от 60 хил. лв. и е учредено на 19 юли 2021 г. Компанията развива дейност в областта на производството на енергия от възобновяеми източници чрез оползотворяване на слънчева енергия с инвестиции в соларни паркове.

Дъщерното дружество на „Агрия“ „Бора Енерджи“ ЕООД вече развива дейност с основен капитал от 6 млн. лв. и учредяване през 2012 г. Последният му отчет в Търговския регистър е за 2020 г. и показва активи за 32,5 млн. лв., собствен капитал за 11,2 млн. лв., основен капитал за 6 млн. лв., преоценъчен резерв за 4,8 млн. лв. и натрупани печалби за 389 хил. лв.

Нетната печалба на дружеството за 2020 г. е 250 хил. лв. при 363 хил. лв. за 2019 г. Приходите през 2020 г. са в размер на 777 хил. лв. при 823 хил. лв. за 2019 г., като всичките приходи са от отдаване под наем на земеделски земи.

Дружеството е създадено с цел изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия посредством изгаряне на биомаса, пише в интернет страницата на „Агрия груп холдинг“.

В отчетът за 2020 г. обаче е записано, че основната дейност е придобиване и отдаване под наем на земеделски земи. Именно земеделските земи са със стойност 27,2 млн. лв. в баланса му към 31 декември 2020 г. Другата част от активите са „предоставени търговски заеми“ за 3,64 млн. лв. към края на 2020 г.

See also  "Агрия Груп Холдинг" ще изплати 2,5 млн. лв. дивидент на акционерите

Явно едва сега холдингът ще насочи „Бора Енерджи“ към инвестиции в енергийната тема.

„Агри груп холдинг“ АД обяви неконсолидирана печалба за 2021 г. в размер на 2,09 млн. лв. спрямо 2,02 млн. лв. за 2020 г. От печалбата за 2020 г. беше разпределен дивидент от 1 млн. лв.

Консолидираният резултат е доста по-различен – печалба от 25,6 млн. лв. за 2021 г. спрямо 12,6 млн. лв. за 2020 г.

Акциите на „Агрия груп холдинг“ АД поскъпват с 329% в последните 12 месеца до 28,5 лв. за акция и 194 млн. лв. пазарна капитализация.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Източник:

Leave a Reply

Your email address will not be published.