Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Акциите на „Алтерко“, „Агрия Груп Холдинг“ и БФБ ще се търгуват на сегмент “Премиум” от 3 януари

И трите емисии се поставят под наблюдение за 6 месеца от същата дата, за да се следи дали ще продължат да покриват изискванията за допускане до сегмента

seo blog7
Снимка: архив Ройтерс

Снимка: архив Ройтерс

Акциите на „Алтерко“, „Агрия Груп Холдинг“ и „Българска фондова борса“ (БФБ) са допуснати до търговия на сегмент „Премуим“ на БФБ-София, съобщават от борсата.

Решението е взето от съвета на директорите на оператора.

Трите емисии акции ще се търгуват на най-ликвидния сегмент на Основен пазар от 3 януари 2023 г.

Също от 3 януари БФБ трите емисии акции ще бъдат поставени под наблюдение, за да се следи дали продължават да спазват условията за допускане до сегмент „Премиум“.

гръцки преводач Добрич

За да покрият изискванията за допускане до този сегмент, акциите трябва да са се търгували най-малко една година на сегмент „Стандарт“ на Основен пазар, а емитентът да е завършил поне пет финансови години.

Друго изискване е най-малко 25% от акциите да се притежават от миноритарни акционери или стойността на акциите, притежавани от миноритарни акционери, да е най-малко 5 млн. лева.

Средномесечният оборот с емисията се изисква също така да е поне 200 хил. лева за 6 месеца назад, а средномесечният брой сделки трябва да е поне 100. Емитентът трябва да е реализирал печалба през най-малко две от последните пет години.

Има изискване и за разкриване на информация на английски език.

Свързани компании:

Източник:

See also  Новите акции от увеличението на капитала на ФПП са вписани в регистъра на КФН